De Direct Duidelijk Brigade

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops investeert extra om de communicatie van de overheid duidelijker te maken. Wat we nu doen, is nog niet genoeg. De teksten van de overheid zijn nog steeds te moeilijk. Knops startte daarom 23 oktober 2019 met de Direct Duidelijk Brigade die:

  • in 2019 100 veel verstuurde teksten verbetert. Een tekst kan van alles zijn: een brief, een formulier, een (telefoon)gesprek, een folder, een website of een twitterbericht.
  • overheidsorganisaties, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties, gaat helpen. Bijvoorbeeld met trainingen, een website met tips en goede voorbeelden en verbeterde (standaard)teksten. In 2020 moeten in ieder geval 1.000 overheidsteksten verbeterd zijn;
  • aan mensen vraagt welke teksten ze moeilijk vinden en met hen kijkt hoe die teksten verbeterd moeten worden.

Heeft jouw overheidsorganisatie hulp nodig van de Direct Duidelijk Brigade?

Vul het formulier hulp van de brigade in. 

Ben je ambtenaar en goed bezig met direct duidelijke overheidscommunicatie en wil je collega’s bij andere organisaties helpen?

Vul het aanmeldingsformulier Direct Duidelijk Brigade in.

Blijf op de hoogte van de acties van de Direct Duidelijk Brigade

Volg ons op LinkedIn en Twitter en meld je aan voor de Nieuwsbrief .

Vragen? Stuur een mail naar info@directduidelijk.nl