ABC Beleidshulp

Stichting ABC heeft, mede met subsidie van Direct Duidelijk, een website ontwikkeld met ´beleidshulp´ over communicatie en dienstverlening met laaggeletterden.

Vanuit Direct Duidelijk vinden we het belangrijk dat iedereen de communicatie en dienstverlening van de overheid begrijpt. Een belangrijke groep die nog vaak moeite heeft met het begrijpen van de overheid zijn laaggeletterden. Om daar iets aan de te veranderen kan samenwerken met ervaringsdeskundigen heel belangrijk zijn. Stichting ABC besteedt extra aandacht aan testpanels met ervaringsdeskundigen en duidelijke overheidscommunicatie.

Nieuwsgierig? Kijk dan eens op: https://abcbeleidshulp.nl/toolkit/waarom-deze-online-toolkit/