Corona en Direct Duidelijk

Alleen samen krijgen we het coronavirus in Nederland onder controle. Dat betekent ook dat iedereen alle informatie en maatregelen moet kunnen begrijpen. Hoe pakken gemeenten en veiligheidsregio’s dit aan? We maken een rondje langs verschillende organisaties.

Gemeente Hardenberg
De gemeente Hardenberg heeft een aparte coronawebsite gemaakt: https://www.hardenberg.nl/coronavirus.html. Hier hebben ze alle info gebundeld. Deze website is gericht op ondernemers, zzp´ers en inwoners. Ook is er een chatfunctie op de website waardoor het mogelijk is om direct te communiceren met de gemeente.

Gemeente Heerlen
In Heerlen hebben ze een infographic gemaakt voor ondernemers waar alle zaken die Heerlen doet voor ondernemers overzichtelijk in beeld zijn gebracht, aangevuld met werkende links. Ze merken dat het erg druk is omdat ze aan de ene kant vanuit hun steunmaatregelen moeten werken en andere kant ook een bijdrage moeten leveren aan de veiligheidsregio.

Veiligheidsregio Zuid Limburg
De veiligheidsregio Zuid Limburg heeft een kleine bezetting en is afhankelijk van gemeenten voor de inzet. Er wordt piket gedraaid en dan staan ambtenaren ineens de burgemeester van een andere gemeente te adviseren over een interview of andere vorm van communicatie. Dat heeft impact op de bezetting bij de gemeente.

Gemeente Rotterdam
In Rotterdam zijn de balies van de zogenaamde ‘VraagWijzers´ (fysieke plekken) gewoon geopend.
Hier kunnen mensen terecht die vragen hebben en die liever iemand spreken dan informatie lezen via de website of brieven.

Gemeente Nijmegen
Nijmegen heeft een aparte pagina op de website ingericht voor alle informatie over Corona:
https://www.nijmegen.nl/nieuws/nieuwsdossiers/dossier-coronavirus-covid-19/. De dossiers op deze pagina zijn overzichtelijk en hebben een heldere boodschap.

Gemeente Uden
De gemeente Uden ligt In het hart van de crisis. Op de website verwijst de eerste knop gelijk naar ‘coronavirus’. Ook hier staat alle informatie overzichtelijk gebundeld. Zoals dat overigens ook bij veel andere gemeenten het geval is.

Gemeente Utrecht
Bij de gemeente Utrecht staat alle informatie van het rijk in 6 verschillende talen naast Nederlands en Engels.

Gemeente Maastricht
In Maastricht is een Steunpunt Corona opgericht waar onderscheid gemaakt wordt in informatie voor inwoners en ondernemers.