Direct Duidelijk: de provincie Zuid-Holland gaat ervoor!

De provincie Zuid-Holland gaat werk maken van duidelijk communiceren. Met deze belofte, zette gedeputeerde Berend Potjer vandaag namens Gedeputeerde Staten zijn handtekening onder de Direct Duidelijk-deal.

“Wij willen op een begrijpelijk taalniveau communiceren met onze inwoners”, aldus gedeputeerde Potjer. “Oftewel ‘helder en concreet’, zoals ook in ons coalitieakkoord is afgesproken. De Direct Duidelijk-deal sluit wat dat betreft naadloos aan bij onze ambitie. Want het kan altijd nog beter. En daar doen we elke dag ons best voor”.

Campagne Direct Duidelijk
De landelijke campagne Direct Duidelijk ondersteunt overheden bij het verbeteren van hun communicatie richting inwoners. Op de campagnewebsite staan tips en voorbeelden en er worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd om ideeën uit te wisselen en samenwerking tussen organisaties te stimuleren. Met het ondertekenen van de Direct Duidelijk-deal spreekt de provincie af dat haar medewerkers in heldere taal gaan communiceren met inwoners en betrokken partners. Zo gaat zij o.a. binnen het interne trainingsaanbod, schrijftrainingen aanbieden aan haar medewerkers. Ook kunnen ambtenaren zich door de Direct Duidelijk-brigade laten opleiden tot taalcoach, zodat zij hun collega’s kunnen helpen bij het werken aan heldere teksten.

‘Dit doet de provincie’
Een eerste stap om te communiceren in duidelijke taal is het boekje ‘Dit doet de provincie’, dat begin februari verscheen. In dit boekje vind je een korte samenvatting van hoe een provincie werkt. Ook lees je hier wat het college van Gedeputeerde Staten met elkaar heeft afgesproken. Een soort samenvatting van het coalitieakkoord dus. Het boekje is digitaal terug te vinden op de website van de provincie.

De campagne Direct Duidelijk is een initiatief van de Stuurgroep van het Nederlands-Vlaamse Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO). In het NBO werken de Taalunie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nauw samen met meer dan zeventig andere organisaties uit Nederland en België om het probleem van onduidelijke overheidstaal aan te pakken.