Direct Duidelijk prijzen 2020

NOMINEER JE COLLEGA OF ORGANISATIE VOOR DE DIRECT DUIDELIJK PRIJZEN!
 
Direct Duidelijk deelt ook over het jaar 2020 weer ´Direct Duidelijk Prijzen´ uit! De winnaars krijgen maximaal 2000 euro om te besteden aan een verbetering van de communicatie en/of dienstverlening van hun organisatie. Staatssecretaris Knops reikt de prijzen in januari 2021 uit.

Welke prijzen worden uitgereikt?

We willen dit keer 3 prijzen uitreiken:

1.    Prijs voor ´Direct Duidelijke Ambtenaar´

 • Welke ambtenaar communiceert super duidelijk richting burgers en bedrijven?
 • Waaruit blijkt dat (voorbeelden)?
 • Wat kunnen collega´s van hem of haar leren?
 • Welke anekdotes zijn tekenend voor hem of haar?

2.    Prijs voor ´Direct Duidelijk Ambassadeur´

 • Welke ambtenaar of bestuurder maakt zich hard, voelt zich verantwoordelijk voor het thema Direct Duidelijk of duidelijke taal binnen zijn of haar organisatie?
 • Hoe zet hij/zij dat om in actie?
 • Hoe motiveert hij/zij collega´s/managers/bestuurders om mee te doen?
 • Welke anekdotes zijn tekenend voor hem of haar?

3.    Prijs voor ´Direct Duidelijke Corona Communicatie´

 • Welke overheidsorganisatie heeft zich tijdens deze crisis extra ingespannen om duidelijk te communiceren richting burgers/bedrijven?
 • Waaruit blijkt dat dit goed lukt (voorbeelden)?
 • Wat kunnen andere organisaties daarvan leren?
 • Waaruit blijkt dat dit een inspanning is van de hele (of een groot deel van de) organisatie?

Hoe nomineer je een college of organisatie?

 1. Stuur vóór 30 november a.s. een e-mail naar: info@directduidelijk.nl, met als onderwerp: ´nominatie DD prijs 2020´
 2. Je nominatie is geldig voor één van de drie prijzen, geef duidelijk aan welke van de drie.
 3. Geef aan wie je nomineert voor welke van de twee persoonsprijzen. Geef ook een e-mailadres en/of telefoonnummer zodat we hem of haar kunnen bereiken.
 4. Geef aan welke organisatie je nomineert voor de prijs ´Direct Duidelijke Corona Communicatie´. Geef een e-mailadres en/of telefoonnummer door van een contactpersoon.
 5. Motiveer aan de hand van bovenstaande vragen waarom je deze keuze maakt. Je mag tekst insturen maar bijv. ook beeldmateriaal.

Wie kan meedoen?

Ambtenaren werkzaam bij overheidsorganisaties kunnen genomineerd worden of zelf iemand of een organisatie nomineren. Dus alle ambtenaren die werken bij gemeenten, provincies, waterschappen, rijk én daaraan gekoppelde uitvoeringsorganisaties op landelijk of lokaal niveau.

Wie bepaalt de winnaar?

Er is een bekwame jury onder voorzitterschap van mw. prof. dr. Kris Van de Poel, algemeen secretaris Taalunie. Zij bepalen de winnaar.

De andere juryleden zijn:

 •     prof.em.dr Carel Jansen, Universiteit Groningen;
 •     prof.em.dr. Betteke van Ruler, Universiteit van Amsterdam;
 •     Lodewijk van Noort, voormalig campagneleider Direct Duidelijk, gemeente Den Haag;
 •     Linda Voortman, wethouder van een van de koplopers; gemeente Utrecht;
 •     Henk Buesink, (winnaar 2020) gemeente Etten-Leur
 •     Johan Van Hoorde, secretaris met raadgevende stem.

Planning

Na 30 november beoordeelt de jury de nominaties. De winnaars krijgen uiterlijk in de eerste week van januari bericht.