Gemeente Almere maakt afspraak om helder te communiceren

Wethouders Jerzy Soetekouw en Julius Lindenbergh van de gemeente Almere ondertekenden op 3 oktober 2019 de Direct Duidelijk-deal. Hiermee is afgesproken dat de gemeente in begrijpelijke taal communiceert, zodat iedereen communicatie van de gemeente beter begrijpt.

Lezen en schrijven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Nederland zijn 1,3 miljoen (1 op de 9) mensen tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd. In Almere gaat het om ongeveer 13.000 mensen. Deze mensen missen basisvaardigheden die nodig zijn om zelfstandig mee te doen in de maatschappij. Bij het ondertekenen van de deal vertelden twee taalambassadeurs van de Stichting Lezen & Schrijven uit eigen ervaring hoe het is om laaggeletterd te zijn en hoe belangrijk het is dat de overheid helder communiceert.

Met begrijpelijke taal worden niet alleen mensen geholpen die moeite hebben met lezen en schrijven. Iedereen heeft er voordeel van als de overheid duidelijke taal gebruikt, want het is voor alle inwoners belangrijk dat ze de overheid goed begrijpen. De wethouders zetten het gebruik van begrijpelijke taal in de gemeentelijke communicatie hoog op de agenda. Zo is afgesproken dat medewerkers hulp krijgen in het communiceren in begrijpelijke taal.

Medewerkers krijgen training
De ondertekening van de Direct Duidelijk-deal sluit aan bij de ambities van de gemeente Almere om te zorgen voor een verbetering van de schriftelijke uitingen van de gemeente. In het kader hiervan krijgen medewerkers schrijftrainingen, krijgen inwoners de mogelijkheid om brieven te beoordelen en worden er meeleesgroepen georganiseerd met mensen met een licht verstandelijke beperking en (ex-)laaggeletterden.

Taalambassadeurs Stichting Lezen & Schrijven aan het woord
Taalambassadeurs Stichting Lezen & Schrijven vertellen hoe het is om laaggeletterd te zijn.
 
Schrijftraining voor 13 ambtenaren in Almere
Schrijftraining voor 13 ambtenaren in Almere.
 
Carel Jansen aanwezig bij de ondertekening namens de stuurgroep Netwerk Begrijpelijke Overheid
Carel Jansen (stuurgroep Netwerk Begrijpelijke Overheid) vertelt over Direct Duidelijk.