Gemeente Amersfoort zet in op begrijpelijke taal

Omdat uit de Stadspeiling 2019 bleek dat een deel van de inwoners de teksten en brieven van de gemeente Amersfoort niet goed begreep, is de gemeente gestart met een direct duidelijk-werkgroep. De werkgroep bestaat uit medewerkers van de afdeling Publiekscontact en – Advies, die collega’s helpen bij het schrijven van begrijpelijke brieven en teksten. Met het ondertekenden van de Direct Duidelijk-deal door de wethouders Kees Kraanen en Menno Tigelaar is de gemeente Amersfoort sinds 10 maart 2020 ook aangesloten bij de landelijke Direct Duidelijk-campagne.