Gemeente Terneuzen juicht helder taalgebruik toe en ondertekent Direct Duidelijk-deal

Wij vinden het belangrijk om op een heldere manier met onze inwoners en andere partijen te communiceren. Ook adviezen aan ons college en de gemeenteraad moeten goed leesbaar zijn. Minister Knops richtte eind 2019 de Direct Duidelijk-brigade op met heldere overheidscommunicatie als doel. Om als gemeente te laten zien dat wij dit toejuichen én omdat we onszelf er al jaren hard voor maken, ondertekende wethouder Paula Stoker (communicatie) de Direct Duidelijk-deal.

De wethouder zegt hierover: “Wij vinden het heel belangrijk dat onze teksten, in welke vorm dan ook, goed leesbaar zijn voor de ontvanger. We horen en lezen nog regelmatig in het nieuws dat overheidsteksten onnodig ingewikkeld zijn. Moeilijke woorden in veel te lange zinnen, omslachtig taalgebruik: daar willen we vanaf!”

Blijvende aandacht voor heldere taal
Voor de gemeente Terneuzen is heldere taal een belangrijk onderwerp. Paula Stoker: “Medewerkers van de gemeente Terneuzen moeten ervoor zorgen dat de ontvanger een leesbaar eindproduct ontvangt. Daar organiseren we regelmatig trainingen voor. Ook hebben we taalcoaches opgeleid en software aangeschaft die onze teksten toetsen op leesbaarheid. We zijn blij dat dit onderwerp nu ook landelijk de aandacht krijgt.”

Door de deal te ondertekenen, laat de gemeente zien dat zij zich blijvend inzet voor helder taalgebruik.