Gemeente Vijfheerenlanden ondertekent Direct Duidelijk-deal

Foto: burgemeester Jan Pieter Lokker en raadslid Dico Baars met de door hen ondertekende Direct Duidelijk-deal

Burgemeester Jan Pieter Lokker en raadslid Dico Baars (ChristenUnie) ondertekenden op 11 september namens de gemeente Vijfheerenlanden de Direct Duidelijk-deail. De gemeente spreekt hiermee af dat haar medewerkers duidelijk gaan communiceren en dat ze concrete plannen maakt om dit voor elkaar te krijgen. De Direct Duidelijk-deal is onderdeel van de aanpak ‘Versimpelteam’, een van de actiepunten uit het coalitieakkoord van Vijfheerenlanden.

De aanpak van Vijfheerenlanden bestaat onder andere uit trainingen voor medewerkers om direct duidelijk te communiceren en om laaggeletterdheid te herkennen. Daarnaast worden het komende jaar alle standaardbrieven van de gemeente bekeken op duidelijkheid. Er komt een expertteam van inwoners die moeite hebben (of hadden) met lezen en schrijven. Zij bekijken de brieven en geven tips om ze te verduidelijken. Vervolgens worden de brieven aangepast en ingevoerd. Het streven is om eind 2020 80% van de brieven te hebben bewerkt.