Gemeente Woudenberg zet zich in voor helder taalgebruik

Wethouder Marleen Treep ondertekende op maandag 14 december 2020 namens de gemeente Woudenberg de landelijke ‘Direct Duidelijk-deal’. De gemeente spreekt hiermee af dat medewerkers duidelijke(re) taal gebruiken in al hun communicatie met inwoners, ondernemers en organisatie. De gemeente  zet de komende tijd stappen om dit voor elkaar te krijgen. De laatste jaren werd hier al op ingezet. Bijvoorbeeld door de website te vernieuwen en toegankelijker te maken. Maar er is altijd ruimte voor verbetering.

Marleen geeft aan: ‘Ik vind het heel belangrijk in begrijpelijke taal de informatie naar de inwoners te brengen. Een goed contact tussen gemeente en de inwoners begint met duidelijke communicatie met  elkaar. Daar gaan we het komend jaar verdere stappen in zetten. Zo gaat de gemeente medewerkers opleiden en gaan we de standaardbrieven onder de loep nemen. Het mooie van dit partnerschap is dat we nu ook mee kunnen doen in de regeling die door het BZK is opgesteld waarin we allerlei tools en online trainingen kunnen volgen. Ik zie dit dan ook als een mooie stap door aan te haken bij dit bestaande initiatief.’