Gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân ondertekenen Direct Duidelijk-deal bij 'Brigade-bijeenkomst'

Op 10 december 2019 organiseerde de Direct Duidelijk Brigade een regiobijeenkomst in Dokkum voor alle Friese gemeenten. Gemeenten kunnen zich bij Direct Duidelijk aansluiten door het ondertekenen van de Direct Duidelijk-deal. En dat deden wethouders Rommy Kempenaar en Pytsje de Graaf namens de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân aan het eind van de bijeenkomst.

Daarmee spreken ze af dat beide gemeenten beleid gaan maken om direct duidelijk te communiceren, dat ze vastleggen wat er precies verbeterd moet gaan worden en hoe zij de resultaten daarvan gaan beoordelen. Medewerkers worden in 2020 getraind in het schrijven van diverse teksten, van brieven en e-mails tot raadsvoorstellen en B&W-adviezen.