Gezocht: overheidsteksten over schulden

Uit recent onderzoek van de nationale ombudsman bleek dat de overheid niet duidelijk genoeg communiceert over schulden. Twee Direct Duidelijk-medewerkers onderzoeken hoe dit beter kan. Daarvoor hebben ze veel voorbeelden nodig van overheidsteksten over schulden. Dat kunnen onder meer webteksten, formulieren, brieven en folders zijn. Zolang het maar om teksten gaat die echt gebruikt worden of echt gebruikt zijn. Ook ‘duo’s’ van oude en verbeterde versies zijn van harte welkom. Door deze teksten te analyseren wordt duidelijk waar de problemen zitten. Daarna volgt de stap naar: hoe kan het beter en hoe zorgen we ervoor dat het in de praktijk ook beter gaat?
 
Help mee met dit onderzoek! Stuur (geanonimiseerde) communicatie uit jouw organisatie over schulden naar info@directduidelijk.nl. Wij sturen je materiaal door naar de onderzoekers, Thea van der Geest (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en Ted Sanders (Universiteit Utrecht).