Medewerkers Noaberkracht Dinkelland Tubbergen aan de slag met duidelijker schrijven

Als gemeente schrijven we jaarlijks honderden brieven, collegeadviezen, raadsvoorstellen en andere stukken. Hoewel we ernaar streven om die zo duidelijk mogelijk op te stellen, lukt dat niet altijd. Om dat te verbeteren doet Noaberkracht Dinkelland Tubbergen mee aan de Direct Duidelijk-campagne van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze campagne is erop gericht om ambtenaren te leren om duidelijker te communiceren. Met de officiële ondertekening van de Direct Duidelijk Deal door de burgemeesters Haverkamp en Joosten is de campagne woensdag officieel van start gegaan.

Nog niet zolang geleden stond de overheid nu niet direct bekend om haar aansprekende manier van communiceren. In de afgelopen jaren is op dat vlak al veel verbeterd. Ambtenaren volgen schrijftraining, gemeenten nemen deel aan de sociale media en in het geval van Dinkelland en Tubbergen wordt er binnen veel projecten zo nauw met inwoners samengewerkt, dat de ambtelijke schrijftaal steeds meer plaats heeft gemaakt voor alledaagse spreektaal. Maar het kan altijd nog beter, dacht de raad van de gemeente Tubbergen. Zij vroegen het college om deel te nemen aan de Direct Duidelijk Deal van de Rijksoverheid en haar medewerkers te stimuleren om nog duidelijker te gaan communiceren. Omdat de medewerkers van Noaberkracht voor twee gemeenten werken, sluit ook de gemeente Dinkelland aan bij de Direct Duidelijk Deal.

De Direct Duidelijk Deal werd woensdag tijdens een digitale bijeenkomst op een feestelijke én coronaproof manier ondertekend door beide burgemeesters, een afgevaardigde van de Direct Duidelijk Deal van de Rijksoverheid en de leden van werkgroep Noaberkracht Direct Duidelijk.

DD WilmienDD John