Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden heeft Direct Duidelijk Deal getekend

Op 7 september ondertekende projectleider Janine Bezem namens de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden de Direct Duidelijk-deal.

Hiermee sluit VGGM (waar GGD Gelderland-Midden onder valt) zich aan bij de andere organisaties die ook vinden dat de overheid duidelijk moet communiceren. “Zo laten we zien dat wij het belangrijk vinden om eenvoudige teksten te schrijven,” vertelt Janine. ”We werken in de publieke gezondheid. Het is belangrijk dat we de meest kwetsbare mensen die in Nederland wonen bereiken. Zo heeft iedereen dezelfde start- en toekomstkansen.”