Winnaars Direct Duidelijk prijzen

Deze week zijn de direct duidelijk prijzen 2020 door Staatssecretaris Knops digitaal uitgereikt.

Winnaar Direct Duidelijk Ambtenaar 2020

Sander Lubberhuizen van de gemeente Apeldoorn

De jury heeft veel lof voor de enthousiaste en duidelijke manier waarop hij het verhaal van de ‘energiewinkel’ vertelt. Als bedrijfsleider van Energiek Apeldoorn zorgt hij ervoor dat het doel van de gemeente Apeldoorn, om energieneutraal te zijn voor 2050, snel dichterbij komt. Daarbij is heldere communicatie van groot belang. Sander zet dat creatief en doeltreffend in. Ook laat hij zien dat Direct Duidelijk communiceren niet alleen om geschreven taal gaat. Niet alleen tekst en beeld maar ook bewegend beeld worden gebruikt. Net als de zeer persoonlijke lichaamstaal die helpt om uit te drukken wat de afzender bedoelt te zeggen.

Apeldoorn

Winnaar Direct Duidelijke Ambassadeur 2020

Hetty de Kruijff van de gemeente Hof van Twente.

Volgens de jury is Hetty een echte voorvechter van Direct Duidelijk. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Met vallen en opstaan weet zij binnen de gemeente Hof van Twente het onderwerp steeds beter op de kaart te zetten. Ze toont lef: gaat de discussie over heldere overheidscommunicatie op alle niveaus in haar organisatie niet uit de weg.

Ze staat voor het belang van Direct Duidelijk en laat vooral zien hoe je samen met bewoners teksten verbetert. Zij betrekt de doelgroep altijd in haar aanpak. Het lukte haar en haar collega’s om in korte tijd maar liefst 100 gemeentelijke brieven te herschrijven. Dat vindt de jury een buitengewone prestatie.

Hof van Twente

Winnaar Direct Duidelijke Coronacommunicatie 2020

Team Direct Duidelijk van de gemeente Den Haag.

Wat een overtuigend voorbeeld van effectieve communicatie over corona! Hoe goed je het ook probeert te doen als overheidsorganisatie, je kunt je altijd vergissen in wat mensen wel en niet begrijpen. De gemeente Den Haag heeft begrepen hoe je zulke vergissingen kunt voorkomen. Veel mensen in Den Haag zijn laaggeletterd; daar wil je als gemeente natuurlijk rekening mee houden. Den Haag doet dat door de communicatieboodschappen - ook over corona - eerst te testen. Dat doen ze bij ROC-cursisten die laaggeletterd zijn en die hun lees- en schrijfvaardigheid willen vergroten.

Bij zo’n test bleek bijvoorbeeld dat de oproep ‘Vermijd drukte’ niet door iedereen begrepen werd. Het woord ‘vermijden’ was moeilijker dan verwacht. Pas toen ervan werd gemaakt’ ‘Ga niet naar drukke plekken’ was de boodschap echt duidelijk. Zo moet het eigenlijk altijd als de overheid belangrijke informatie wil delen met een grote groep mensen. Eerst testen, pas daarna de boodschap naar buiten brengen - precies zoals de gemeente Den Haag het ons hier laat zien.

Den Haag

De inzet van alle 17 genomineerden en de winnaars wordt enorm op prijs gesteld!