Woensdrecht gaat voor duidelijke taal

Wethouder Lars van der Beek heeft namens de gemeente Woensdrecht de Direct Duidelijk-deal ondertekend. Hiermee schaart Woensdrecht zich achter de intentie om overheidsteksten duidelijker en begrijpelijker te maken. Het Taalpanel
van het To-Taalhuis (BWI) staat klaar om geschreven teksten te beoordelen ‘met het oog van de lezer’ en brieven te hertalen. 

Woensdrechts Taalpanel
Ook Woensdrecht heeft niet stilgezeten. In 2020 richtte Monique Swagemakers een lokaal Taalpanel op dat verbonden is aan het To-Taalhuis (BWI Woensdrecht). Het Taalpanel zorgt voor bewustwording over taal en helpt om brieven begrijpelijker te maken. Iedereen kan er aankloppen. Ook ambtenaren van de gemeente maakten gebruik van het aanbod. Zo zijn er sindsdien brieven rondom armoede, ruimtelijke ontwikkelingen en huwelijksvoltrekkingen hertaald. De komende tijd doet de gemeente daar nog een schepje bovenop. Duidelijke taal krijgt een onderdeel binnen een aantal projecten en via intranet worden schrijftips gedeeld.

Extra aandacht
“Met ondertekening van deze intentieovereenkomst willen we laten zien dat we het gebruik van duidelijke taal belangrijk vinden in Woensdrecht en bereid zijn om ons daar extra voor in te zetten”, aldus wethouder Lars van der Beek. Tijdens het eerstvolgende managementoverleg zet ook algemeen directeur/gemeentesecretaris Annette Baart haar handtekening onder de Direct Duidelijk Deal.

Inwoners die op onduidelijk taalgebruik stuiten, mogen de gemeente daarop wijzen: gemeente@woensdrecht.nl.