Campagneteam Direct Duidelijk

  • Lodewijk van Noort, campagneleider
  • Ageeth Rademaker, campagnemedewerker

Redactie nieuwsbrief en website

  • Lydeke van Os, taaladviseur Genootschap Onze Taal
  • Roos de Bruyn, taaladviseur Genootschap Onze Taal

Stuurgroepleden Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO)

Carel Jansen, Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter
Johan Van Hoorde, Nederlandse Taalunie, coördinator
Corrien Blom, Nederlandse Taalunie
Ninke van der Kooy, gemeente Enschede
Lynn van der Velden, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Dirk Caluwé, team Taaladvies van de Vlaamse overheid, Vlaamse zustercampagne Heerlijk Helder
Ted Sanders, Universiteit Utrecht
Kristien Spillebeen, taaladviseur Vlaams Parlement
Thea van der Geest, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Lodewijk van Noort, gemeente Den Haag
Eric van Oosterhout, burgemeester gemeente Emmen
André Verburg, staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Universiteit Utrecht
Kristel Dirkx, programmamanager Mens Centraal


Direct Duidelijk is een initiatief van:
Direct duidelijk partners
Direct duidelijk partners