Uitgangspunten Overheidscommunicatie’, Rijksoverheid (2017)

De overheidscommunicatie kent elf principiële uitgangspunten waarin het publiek (burgers en pers) centraal staat. Er is onder andere aandacht voor brede overheidsvoorlichting via verschillende kanalen, voor een goede bereikbaarheid en voor adequate reacties op vragen. De uitgangspunten dragen eraan bij dat in de samenleving veel vertrouwen bestaat in de officiële voorlichtingsuitingen van de Rijksoverheid. Het is daarom nuttig als ook de andere overheden deze elf uitgangspunten aanhouden.

Download hier het volledige document met de elf uitgangspunten.

Programma VN-verdrag ‘Onbeperkt meedoen!’ – Implementatie VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2018)

In het verdrag van de Verenigde Naties (VN) over mensen met een beperking staat: iedereen is gelijk. Iedereen moet dus kunnen meedoen in de samenleving, ook mensen met een beperking. Bijna 300 landen, waaronder Nederland, hebben ‘ja’ gezegd tegen het verdrag. In het programma ‘Onbeperkt Meedoen!’ staan de concrete plannen die de Nederlandse regering vervolgens heeft gemaakt. Belangrijke punten hierin zijn het betrekken van mensen met een beperking bij plannen die over hun situatie gaan, en een toegankelijke en duidelijke informatievoorziening.

Download hier het volledige programma met de plannen en acties.
Download hier de samenvatting in begrijpelijke taal.